statystyki www stat.pl
Blog > Komentarze do wpisu

celtycka syrena ...

May it be

May it be an evening star Może się stać że gwiazda wieczorna
Shines down upon you Zaświeci nad tobą
May it be when darkness falls Może się stać że gdy ciemność zapadnie 
Your heart will be true Serce twe będzie prawe
You walk a lonely road Kroczysz samotną drogą
Oh! How far you are from home Oh! jak dalekoś jest od domu

Mornie utúlië (darkness has come) Mornië utúlië (ciemność przybyła)
Believe and you will find your way Uwierz a znajdziesz swą drogę
Mornie alantië (darkness has fallen) Mornië alantië (ciemność upadła)
A promise lives within you now Obietnica żyje teraz w tobie

May it be the shadows call Może stać się że zawołanie cieni
Will fly away Uleci daleko

May it be you journey on Może stać się że podróż twa rozpocznie się
To light the day W promieniach dnia
When the night is overcome Gdy noc jest pokonana
You may rise to find the sun Możesz wstać by znaleźć słońce

Mornie utúlië (darkness has come) Mornië utúlië (ciemność przybyła) 
Believe and you will find your way Uwierz a znajdziesz swą drogę
Mornie alantië (darkness has fallen) Mornië alantië (ciemność upadła)
A promise lives within you now Obietnica żyje teraz w tobie

A promise lives within you now Obietnica żyje teraz w tobie

http://www.youtube.com/watch?v=hitAHKGqJZI

http://www.youtube.com/watch?v=NE8iX4un__4&mode=related&search

http://www.youtube.com/watch?v=eEUWeR9OhLA&mode=related&search

http://www.youtube.com/watch?v=fi3mjt9skwg&mode=related&search

Only time

Who can say Kto może powiedzieć

Where the road goes Dokąd biegnie droga?

Where the day flows Dokąd płynie dzień?

Only time Tylko czas

And who can sayI kto może powiedzieć

If your love grows czy twoja miłość urośnie?

As your heart chose Jak wybierze twoje serce?  

Only time Tylko czas

Who can say Kto może powiedzie

Why your heart sighs  czemu twoje serce wzdycha

As your love flies Gdy twoja miłość uleciała?

Only time Tylko czas

And who can say I kto może powiedzieć 

Why your heart cries czemu twoje serce płacze

When your love lies Gdy twoja miłość kłamie?

Only time Tylko czas

Who can say Kto może powiedzieć

When the roads meet kiedy drogi się spotkają

That love might be Tak, by miłość trafiła

In your heart  do twego serca?

And who can say I kto może powiedzieć

When the day sleeps kiedy zaśnie dzień

If the night keeps All your heart Aby noc mogła trzymać całe twe serce?

Night keeps all your heart Noc trzyma całe twoje serce

Who can say Kto może powiedzieć

If your love grows czy twoja miłość urośnie?

As your heart chose Jak wybierze twoje serce?

Only time Tylko czas  

And who can say Kto może powiedzieć

Where the road goes dokąd droga prowadzi?

Where the day flows Dokąd płynie dzień?

 

Only time Tylko czas

Who knows only time Kto wie? tylko czas

http://www.youtube.com/watch?v=4Dvs4jhh-RM&mode=related&search

http://www.youtube.com/watch?v=bp_-ZwkkM3Y

http://www.youtube.com/watch?v=I4707ZQioWs&mode=related&search

http://www.teksty.org/e/enya/

http://popolsku.org/e/enya/

http://www.enya.terramail.pl/albumy.htm

Celtowie

czwartek, 15 lutego 2007, dada29

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack URL wpisu: