statystyki www stat.pl
czwartek, 27 kwietnia 2006

Fiat - "niech się stanie" - powtarzam zawsze; niczego nie pragnę tak gorąco jak tego żeby moje fiat wypełnić dokładnie, właśnie tak, jak ono tego wymaga: z mocą i hojnością.

(ojciec Pio)

____________________________________________________

__________________________ 0 ________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

1 - CZHIEN / TWORZĄCY, NIEBO
(CH'IEN: Heaven, active - CH'IEN: Heaven, active)
OBRAZ: TWORZĄCY przynosi najwyższe szczęście. Korzystna jest stałość.
OSĄD: Niebo nad niebem: ruch pełen potęgi. Człowiek szlachetny staje się silny i niezwyciężony.
KOMENTARZ: Światło i moc, wypełniające wszystkie linie heksagramu, odnoszą się zarówno do zdarzeń świata, jak i działań człowieka, pozostającego w związku z twórczymi siłami wszechświata. Jest to heksagram IV miesiąca rocznego cyklu (ok. 20 V - 20 VI)


LINIE ZMIENNE: V (9) (Władca rządzący heksagramu) Latający smok na niebie. Korzystnie jest spotkać wielkiego człowieka. Komentarz: Wielki człowiek osiągnął sferę niebiańskiej harmonii, jego dobroczynny wpływ ogarnia cały świat. Kontakt z nim jest błogosławieństwem.


____________________________________________________

__________________________   ________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________


14 - TA JU / OBFITOŚĆ
(LI: Fire, clinging - CH'IEN: Heaven, active)
OBRAZ: Najwyższy sukces.
OSĄD: Ogień ponad niebem: obraz OBFITOŚCI. Człowiek szlachetny powstrzymuje zło i wspomaga dobro, posłuszny dobroczynnej woli nieba.
KOMENTARZ: Obfitość jest zdeterminowana przez los i zgodność z czasem. Heksagramem rządzi jedna linia słaba: tak wielka jest siła bezinteresownej pokory! Czas sprzyja: jest wewnętrzna siła (niebo), jest inteligencja i kultura (ogień). Moc objawia się przez łagodność i samokontrolę, stąd tak wielki sukces. Ale ogień przynosi zarówno dobro, które trzeba wspomóc, jak i zło, które trzeba zwalczać.

sobota, 22 kwietnia 2006

               20/21 bynajmniej nie %...

.

.

Obrazek popełniony ręką Karoliny K.

http://www.poema.art.pl/site/itm_24173.html

http://popolsku.org/p/portishead/glorybox,,3060.php

sobota, 15 kwietnia 2006

Radosnego Zmartwychwstania i do życia przekonania,

oby tak się układało, żeby życie pulsowało....

http://tygodnik.onet.pl/1579,1327793,dzial.html

 
1 , 2