statystyki www stat.pl
niedziela, 31 maja 2009

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ralph_Waldo_Emerson#Tw.C3.B3rczo.C5.9B.C4.87

transcendentalizm (ś.łc. transcendentalis ‘transcendentalny’) filoz. a) amerykański nurt filozofii romantycznej, którego podstawę stanowią autonomia moralna, równość demokratyczna i niezależność człowieka wobec jakichkolwiek autorytetów i hierarchii; b) doktryna J. Kanta i F. W. Schelinga oparta na uznawaniu apriorycznych form poznania jako wyprzedzających i warunkujących doświadczenie.

Hasło opracowano na podstawie „Słownika Wyrazów Obcych” Wydawnictwa Europa, pod redakcją naukową prof. Ireny Kamińskiej-Szmaj, autorzy: Mirosław Jarosz i zespół. ISBN 83-87977-08-X. Rok wydania 2001.

http://portalwiedzy.onet.pl/98731,haslo.html

treść Konstytucji 3 Maja

tekst aktualnej konstytucji

niedziela, 24 maja 2009