statystyki www stat.pl
środa, 31 sierpnia 2005

MET(A)- w złożeniach: późniejszy; następny; po; tylny; późniejsza lub wyżej zorganizowana a. bardziej wyspecjalizowana forma; z (czym); występujący wraz (z); prze-; zmiana, przekształcenie; poza-; przewyższający, wykraczający poza; (nauka, dyscyplina nauk.) wyższego stopnia; metodologia, teoria, system określonej nauki (dedukcyjnej).

Etym. - gr. metá 'wśród, między; łącznie z (czym); pod; z tyłu; po; według'.

metamorfoza przeobrażenie (się), przekształcenie się jednej formy w inną, zmiana wyglądu zewnętrznego; zool. przemiany larwy od wyklucia się do osiągnięcia postaci dorosłej. 

Etym. - gr. metamórphōsis 'przekształcenie'; zob. meta-; morf-.

 

wtorek, 30 sierpnia 2005

TRANS- w złożeniach: przez, poprzez; poza-, za-; znajdujący się za określonym pierwiastkiem chem. w układzie okresowym; poprzeczny; chem. transfer, wymiana; por. ultra-.

Etym. - łac. 'za, poza, z tamtej strony'.

transformacja przemiana, przeobrażenie, przekształcenie, transfiguracja; mat. zmiana formy przy zachowaniu nie zmienionej treści; odwzorowanie; przetwarzanie energii elektr. z jednego napięcia na inne za pomocą transformatora 

transsubstancjacja przeistoczenie, przemiana (eucharystycznej substancji chleba i wina) w ciało i krew Chrystusa (wg doktryny Kośc. rz.kat.).

Etym. - śrdw.łac. transsubstantiatio 'jw.'; zob. trans-; substancja.

transmutacja przemiana, przeobrażenie, przeistoczenie (zwł. u śrdw. alchemików) metali nieszlachetnych w złoto; transmutacji teoria - wg której świat zwierzęcy wywodzi się z nielicznych prosto zbudowanych form pierwotnych (przedstawiona w r. 1809 przez Lamarcka).

Etym. - łac. transmutatio 'zamiana; przestawienie'; zob. trans-; mutacja.

transcendentalny filoz. dotyczący apriodycznych form poznania, nie zaś jego przedmiotu i treści (Kant).

transcendentny istniejący na zewnątrz czegoś (por. immanentny); filoz. znajdujący się poza zasięgiem naszego doświadczenia i poznawalnego świata (Kant).

Etym. - śrdw.łac. transcendentalis 'transcendentny' z łac. transcendens p.pr. od transcendere 'przekraczać; postępować'; zob. trans-; -scendere do scandere, zob. skandować.

Prwdziwy archetyp architektury współczesnej:

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

http://www.astrotheme.fr/portraits/7aYncP5M6ev9.htm

 
1 , 2 , 3