statystyki www stat.pl
wtorek, 29 sierpnia 2006

Kolejny dzień, tydzień, miesiąc, rok... ile tylko się da...

http://tygodnik.onet.pl/1579,1355008,dzial.html

poniedziałek, 28 sierpnia 2006

http://transformacja.blox.pl/2005/08/a-wiec-stalo-sie.html#ListaKomentarzy

http://transformacja.blox.pl/2005/08/NA-poczatek.html#ListaKomentarzy

Na kolejny rok ...

1 - CZHIEN / TWORZĄCY, NIEBO
(CH'IEN: Heaven, active - CH'IEN: Heaven, active)
OBRAZ: TWORZĄCY przynosi najwyższe szczęście. Korzystna jest stałość.
OSĄD: Niebo nad niebem: ruch pełen potęgi. Człowiek szlachetny staje się silny i niezwyciężony.
KOMENTARZ: Światło i moc, wypełniające wszystkie linie heksagramu, odnoszą się zarówno do zdarzeń świata, jak i działań człowieka, pozostającego w związku z twórczymi siłami wszechświata. Jest to heksagram IV miesiąca rocznego cyklu (ok. 20 V - 20 VI)

LINIE ZMIENNE: I (9) Ukryty smok. Nie działać. Komentarz: Twórcze siły są jeszcze w ukryciu, nie wywierają swego błogosławione wpływu na świat. Wielki człowiek żyje w ukryciu, wierny sobie nie może zbaczać z wytkniętej drogi pod wpływem niekorzystnych okoliczności. Czeka sprzyjającego momentu, przedwcześnie nie marnotrawiąc wewnętrznej siły.
II (9) Smok pojawia się na łące. Korzystne jest spotkać wielkiego człowieka. Komentarz: Siły twórcze zaczynają działać. Pojawił się wielki człowiek; jeszcze nie ma wpływowej pozycji, lecz już wywiera wpływ na bieg rzeczy swą wewnętrzną siłą i charyzmatyczną osobowością. Warto go poznać dołączyć i wesprzeć go w działaniu.
III (9) Człowiek szlachetny jest twórczy przez cały dzień. Nadchodzi wieczór: jego umysł wciąż jest opanowany troską. Niebezpieczeństwo. Bez winy. Komentarz: Człowiek wielki rozwinął działalność. Jego wewnętrzna siła jest na miarę zadań, są one jednak tak liczne, a oczekiwania otoczenia tak sprzeczne, że łatwo może w nich utonąć lub przez nadmiar ambicji utracić właściwy kierunek działania. Tylko prawdziwa wielkość nie da się uwieść pokusie.
V (9) (Władca rządzący heksagramu) Latający smok na niebie. Korzystnie jest spotkać wielkiego człowieka. Komentarz: Wielki człowiek osiągnął sferę niebiańskiej harmonii, jego dobroczynny wpływ ogarnia cały świat. Kontakt z nim jest błogosławieństwem.
VI (9) Butny smok będzie mieć powód do wyrzutów sumienia. Komentarz: W izolacji, utraciwszy kontakt z ludźmi, nawet prawdziwie wielki człowiek upadnie. Jego zbyt wielkie ambicje każą myśleć o losie Ikara.


16 - JU / ENTUZJAZM
(CHEN: Thunder, arousing - K'UN: Earth, receptive)
OBRAZ: Korzystne jest zgromadzenie zwolenników i pchnięcie armii naprzód.
OSĄD: Grom rozbrzmiewa nad ziemią: obraz ENTUZJAZMU. Dawni królowie czcili zasługi muzyką i wśród splendoru składali ofiary Najwyższemu, wzywając swych przodków na świadków.
KOMENTARZ: Pojawia się przywódca pozostający, w zgodzie z duchem czasu i cieszący się poparciem ludu: budzi entuzjazm. Odwieczny bieg spraw wymaga, by działać zgodnie z wieczystą naturą rzeczy. Prawa zrodzone z ducha narodu są silne i przestrzegane; prawa mu przeciwne są gwałcone. Entuzjazm płynący z poszanowania dla najświętszych tradycji pozwala opanować lęk przed opozycją i podjąć każde ryzyko. Jest jak muzyka przepełniająca serca. 
 

wtorek, 22 sierpnia 2006
 
1 , 2