statystyki www stat.pl

i-ching

poniedziałek, 28 sierpnia 2006

http://transformacja.blox.pl/2005/08/a-wiec-stalo-sie.html#ListaKomentarzy

http://transformacja.blox.pl/2005/08/NA-poczatek.html#ListaKomentarzy

Na kolejny rok ...

1 - CZHIEN / TWORZĄCY, NIEBO
(CH'IEN: Heaven, active - CH'IEN: Heaven, active)
OBRAZ: TWORZĄCY przynosi najwyższe szczęście. Korzystna jest stałość.
OSĄD: Niebo nad niebem: ruch pełen potęgi. Człowiek szlachetny staje się silny i niezwyciężony.
KOMENTARZ: Światło i moc, wypełniające wszystkie linie heksagramu, odnoszą się zarówno do zdarzeń świata, jak i działań człowieka, pozostającego w związku z twórczymi siłami wszechświata. Jest to heksagram IV miesiąca rocznego cyklu (ok. 20 V - 20 VI)

LINIE ZMIENNE: I (9) Ukryty smok. Nie działać. Komentarz: Twórcze siły są jeszcze w ukryciu, nie wywierają swego błogosławione wpływu na świat. Wielki człowiek żyje w ukryciu, wierny sobie nie może zbaczać z wytkniętej drogi pod wpływem niekorzystnych okoliczności. Czeka sprzyjającego momentu, przedwcześnie nie marnotrawiąc wewnętrznej siły.
II (9) Smok pojawia się na łące. Korzystne jest spotkać wielkiego człowieka. Komentarz: Siły twórcze zaczynają działać. Pojawił się wielki człowiek; jeszcze nie ma wpływowej pozycji, lecz już wywiera wpływ na bieg rzeczy swą wewnętrzną siłą i charyzmatyczną osobowością. Warto go poznać dołączyć i wesprzeć go w działaniu.
III (9) Człowiek szlachetny jest twórczy przez cały dzień. Nadchodzi wieczór: jego umysł wciąż jest opanowany troską. Niebezpieczeństwo. Bez winy. Komentarz: Człowiek wielki rozwinął działalność. Jego wewnętrzna siła jest na miarę zadań, są one jednak tak liczne, a oczekiwania otoczenia tak sprzeczne, że łatwo może w nich utonąć lub przez nadmiar ambicji utracić właściwy kierunek działania. Tylko prawdziwa wielkość nie da się uwieść pokusie.
V (9) (Władca rządzący heksagramu) Latający smok na niebie. Korzystnie jest spotkać wielkiego człowieka. Komentarz: Wielki człowiek osiągnął sferę niebiańskiej harmonii, jego dobroczynny wpływ ogarnia cały świat. Kontakt z nim jest błogosławieństwem.
VI (9) Butny smok będzie mieć powód do wyrzutów sumienia. Komentarz: W izolacji, utraciwszy kontakt z ludźmi, nawet prawdziwie wielki człowiek upadnie. Jego zbyt wielkie ambicje każą myśleć o losie Ikara.


16 - JU / ENTUZJAZM
(CHEN: Thunder, arousing - K'UN: Earth, receptive)
OBRAZ: Korzystne jest zgromadzenie zwolenników i pchnięcie armii naprzód.
OSĄD: Grom rozbrzmiewa nad ziemią: obraz ENTUZJAZMU. Dawni królowie czcili zasługi muzyką i wśród splendoru składali ofiary Najwyższemu, wzywając swych przodków na świadków.
KOMENTARZ: Pojawia się przywódca pozostający, w zgodzie z duchem czasu i cieszący się poparciem ludu: budzi entuzjazm. Odwieczny bieg spraw wymaga, by działać zgodnie z wieczystą naturą rzeczy. Prawa zrodzone z ducha narodu są silne i przestrzegane; prawa mu przeciwne są gwałcone. Entuzjazm płynący z poszanowania dla najświętszych tradycji pozwala opanować lęk przed opozycją i podjąć każde ryzyko. Jest jak muzyka przepełniająca serca. 
 

czwartek, 27 kwietnia 2006

Fiat - "niech się stanie" - powtarzam zawsze; niczego nie pragnę tak gorąco jak tego żeby moje fiat wypełnić dokładnie, właśnie tak, jak ono tego wymaga: z mocą i hojnością.

(ojciec Pio)

____________________________________________________

__________________________ 0 ________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

1 - CZHIEN / TWORZĄCY, NIEBO
(CH'IEN: Heaven, active - CH'IEN: Heaven, active)
OBRAZ: TWORZĄCY przynosi najwyższe szczęście. Korzystna jest stałość.
OSĄD: Niebo nad niebem: ruch pełen potęgi. Człowiek szlachetny staje się silny i niezwyciężony.
KOMENTARZ: Światło i moc, wypełniające wszystkie linie heksagramu, odnoszą się zarówno do zdarzeń świata, jak i działań człowieka, pozostającego w związku z twórczymi siłami wszechświata. Jest to heksagram IV miesiąca rocznego cyklu (ok. 20 V - 20 VI)


LINIE ZMIENNE: V (9) (Władca rządzący heksagramu) Latający smok na niebie. Korzystnie jest spotkać wielkiego człowieka. Komentarz: Wielki człowiek osiągnął sferę niebiańskiej harmonii, jego dobroczynny wpływ ogarnia cały świat. Kontakt z nim jest błogosławieństwem.


____________________________________________________

__________________________   ________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________


14 - TA JU / OBFITOŚĆ
(LI: Fire, clinging - CH'IEN: Heaven, active)
OBRAZ: Najwyższy sukces.
OSĄD: Ogień ponad niebem: obraz OBFITOŚCI. Człowiek szlachetny powstrzymuje zło i wspomaga dobro, posłuszny dobroczynnej woli nieba.
KOMENTARZ: Obfitość jest zdeterminowana przez los i zgodność z czasem. Heksagramem rządzi jedna linia słaba: tak wielka jest siła bezinteresownej pokory! Czas sprzyja: jest wewnętrzna siła (niebo), jest inteligencja i kultura (ogień). Moc objawia się przez łagodność i samokontrolę, stąd tak wielki sukces. Ale ogień przynosi zarówno dobro, które trzeba wspomóc, jak i zło, które trzeba zwalczać.

wtorek, 15 listopada 2005


POGODA - SPOKÓJ

Obraz: JEZIORO nad JEZIOREM

   Dwa jeziora razem złączone przenikają się i wzmacniają wzajemnie.
Szukaj ludzi, z którymi łączy cię podobny sposób myślenia. Wymieniajcie doświadczenia, wymieniajcie sądy.
   Bądź wewnętrznie surowy, mocny i wytrwały, a na zewnątrz łagodny, pogodny i spokojny. Wytrwałość zaowocuje powodzeniem.
Twoje hasło obrazuje radość. Niech to będzie radość zwykła, powszednia, a nie - oparta na wesołkowatości i sztucznym wygłupianiu się.
   Kontakt z ludźmi rozwija się i inspiruje, lecz nie naśladuj agresywnych prostaków, którzy czerpią radość z czyjegoś upokorzenia. Prawdziwa radość płynie z dobrych uczuć: przyjaźni, miłości, życzliwości. Nie chwytaj pustych radości płynących z niegodnych Ciebie rozrywek. Zagubienie się w świecie takich rozrywek przynosi nieszczęście.
   Jeśli masz przed sobą trudny wybór do rozstrzygnięcia, jeśli nie wiesz, jak postąpić, staraj się uniknąć tego wyboru, który płynie tylko z namiętności. Opanuj ją. Rozważ, czy Twoje uczucia są równie silne jak Twoje namiętności. Twój wybór nie jest wyborem na dziś lub jutro, to wybór na całe Twoje życie. Dlatego starannie oddzielaj ziarno od plew.
   Rozwiązanie Twego problemu musi odbywać się w spokojnej i pogodnej atmosferze, nie zaś w porywach namiętnych uczuć i niepokoju. Doprowadź Twoje uczucia do równowagi, potem zaś - dokonaj wyboru.


 

 
1 , 2 , 3